Zhanming057


18 September

Скорошно съдържание от ZhanMing057

Помощник? хах! Работя в компания от S&P 500. Може би половината от нашите вицепрезиденти имат общ личен асистент. Само пакетът C има свой собствен. Ние използваме автоматизирана система за планиране на срещи, която разбира часовите зони, часовете за обяд и може да разбърква съществуващите разговори, за да увеличи максимално...ЖанМинг057Публикация #260Вторник в 17:58 чФорум: Новини и дискуси...

Продължавай да четеш