Μάγουιτς


Πρόσφατο περιεχόμενο από τον Mawich

Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν απλώς έναν πιο ισχυρό διακόπτη, παρακαλώ. Με μειονεκτήματα χαράς που δεν παρασύρονται, ίσως κάποιες εργονομικές βελτιώσεις σε αυτά, αν μπορούν να το χωρέσουν σε έναν κατάλληλο παράγοντα μορφής. Δεν χρειάζεται να ταιριάζει με ένα Xbox Series X, αλλά όπως αναφέρθηκε, αν μπορούσε να τρέξει το Tears of the...ΜάγουιτςΑνάρτηση #828 Ιουνίου 2023Δικαστήριο: Νέα &amp...

Συνέχισε να διαβάζεις

Τελευταία δημοσίευση ιστολογίου

Πρόσφατο περιεχόμενο από τον Mawich
October 09, 2023

Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν απλώς έναν πιο ισχυρό διακόπτη, παρακαλώ. Με μειονεκτήματα χαράς που δεν παρασύρονται, ίσως κάποιες εργονομικέ...