Enkidu


18 September

תוכן אחרון מאת Enkidu

או אולי סתם משהו שהם עשו כדי להעסיק את החיילים בזמן שהם מחכים למה שיבוא אחר כך. ידיים סרק, וכל זה. עדיף שהנהנים יהיו חופרים תעלות מאשר לשבת ולהסתבך בצרות. או גרוע מכך - יש זמן לחשוב על המלחמה ועל מקומם בה.אנקידופוסט מס' 28,39516 ביוני 2023פוֹרוּם: קופסת הסבוןאם אתה מאמין לו, אחי (חבר דומא רוסי לשעבר) בעצם מאשר שהתקפת הקרמלין בשבוע שעבר הייתה התנגדות רוסית, ושהוא היה מעורב כיועץ. פשוט מכניס את ז...

המשך לקרוא