ჰას ბიოროიდი


უახლესი შინაარსი Haas Bioroid-ის მიერ

ცნობისთვის, ცრუ დადებითი პარადოქსის ტიპიური მაგალითი (აღწერს სიტუაციებს, სადაც არსებობს უფრო ცრუ დადებითი ტესტის შედეგია, ვიდრე ჭეშმარიტი დადებითი) არის სახის ამოცნობის სისტემა 99% სიზუსტე. ეს სააზროვნო ექსპერიმენტი მხოლოდ თემატურად არის მიბმული ამ რეალურ შემთხვევასთან, მაგრამ ეს სისუფთავეა...ჰაას ბიოროიდიპოსტი #305ოთხშაბათს 11:16 საათზეფორუმი: სიახლეები და დისკუსიამაინტერესებს, შეიძლებოდა თუ ა...

Კითხვის გაგრძელება